حزب کمونیست ایران

درگیری معترضان با پلیس بغداد

روز چهارشنبه 30 بهمن ماه به دبنال اعتراضات دامنه دار معترضان در بغداد، پلیس ضد شورش عراق برای متفرق کردن آنها در میدان خلانی به گاز اشک آور متوسل شد.

برپایه گزارش منتشره،  در برخی تصاویر منتشر شده از تظاهرات ضددولتی در نزدیکی میدان خلانی، افزون بر ثبت پرتاب چندین گاز اشک‌آور، صدای شلیک گلوله نیز شنیده می‌شود. تظاهرات مردمی علیه بیکاری، کمبود خدمات عمومی و فساد و ناکارآمدی دولت، از ابتدای اکتبر گذشته یعنی نزدیک به ۵ ماه پیش آغاز شده و تاکنون بیش از ۵۰۰ تن در شهرهای مختلف عراق توسط نیروهای امنیتی این کشور به ضرب گلوله کشته شده‌اند. گفتی است معترضان اکنون خواستار تغییر در کل حاکمیت دولت عراق می باشند.