حزب کمونیست ایران

درگیری میان معترضان و پلیس در تشییع جنازه رهبر استقلال طلب جزیره کرس 

روز چهارشنبه 10 فروردین ماه، درگیری شدید بین پلیس فرانسه و شهروندان معترض ساکن در “فوریانی” واقع در جزیره کرس در جریان تشییع جنازه ایوان کولونا آغاز شد.

این اتفاق پس از مشاهده افسران پلیس در حال خواندن سرود ملی فرانسه که در مراسم تشییع جنازه رهبر استقلال‌طلب و استعمارستیز زندانی، ایوان کولونا در جزیره کُرس رخ داد، بی‌احترامی به او تلقی می‌شد. قابل یادآوری است، در اوایل ماه مارس، تظاهراتی مردمی در پی حمله مرگبار در زندان به ایوان کولونا،  مبارز ملی‌گرای طرفدار استقلال کُرس، در جزیره شروع شد و معترضان دولت فرانسه را به خاطر نقشش در این حمله مقصر می‌دانستند. کولونا در ۲۱ مارس پس از مجروح شدن توسط هم‌بندی‌اش در زندان در کما درگذشت.