حزب کمونیست ایران

درگیری و شورش در زندان میناب

بنا به گزارشات منتشره روز سه شنبه 23 اردیبهشت ماه،در اثر یک درگیری میان زندانیان و ماموران زندان، زندانیان زندان میناب دست به شورش زدند.

بر پایه این گزارش،این شورش پس از آن رخ داد که یک زندانی که پیشتر توسط ماموران دریابانی کرگان بازداشت شده بود در زندانی مرکزی میناب توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.با درگیری در بند نگهداری این زندانی دیگر بندها نیز شورش کرده و شیشه‌ها را شکسته‌اند.