حزب کمونیست ایران

درگیری پلیس و تظاهرکنندگان هنگ‌کنگی

پلیس هنگ‌کنگ روز شنبه 7 دیماه با تظاهرکنندگانی درگیر شد که با حضور در یک مرکز خرید بزرگ خواستار رفتن کارگزاران تجاری چین از خاک هنگ‌کنگ بودند.

بخشی از نیروهای پلیس با لباس شخصی به این معترضان که شمارشان به یکصدنفر می‌رسید یورش بردند و شماری از آنها را با باتوم زده و به تعدادی دیگر نیز دستبند زدند. معترضان هنگ‌کنگی در هفته‌های اخیر تلاش کرده‌اند با مختل کردن فعالیت‌های اقتصادی به دولت فشار بیاورند. ناآرامی‌های هنگ‌کنگ که در ماه ژوئن با اعتراض به قانون استرداد مجرمان به چین آغاز شد، در ماه‌های اخیر با اعتراضات و حرکت‌های دموکراسی‌‌خواهانه بیشتری همراه شده است.