حزب کمونیست ایران

درگیری پلیس و فعالان ضدنژادپرستی در پاریس

روز شنبه 24 خرداد ماه، پلیس فرانسه با فعالانی که در پاریس علیه نژادپرستی و خشونت پلیس تظاهرات می کردند درگیر شد.

این تجمع بخشی از جنبشی جهانی است که با الهام از جنبش “جان سیاهان ارزش دارد” در آمریکا به راه افتاده است. گردهمایی پاریس تحت عنوان “عدالت برای آداما” در مرکز پاریس برگزار شد. آداما ترائور مرد جوان سیاهپوستی بود که در سال ۲۰۱۶ در بازداشت پلیس فرانسه جان باخت. گفتنی است هنگامیکه تجمع کنندگان سعی داشتند به طرف ناحیه اپرای پاریس راهپیمایی کنند پلیس راه آنها را سد کرد. همین موقع بود که درگیرهایی روی داد، گاز اشک آور شلیک شد و ماموران علیه معترضان وارد عمل شدند. گفتنی است در جریان این تظارهرات  جمعی از جوانان افغانستانی مقیم فرانسه وشماری از ایرانیان با حضور در تجمع ضد نژاد پرستی پاریس با برافراشتن دست نوشته ها و سردادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی اعتراضشان را نسبت به سیاست های نژادپرستارانه جمهوری اسلامی نسبت به کارگران مهاجر منجمله افغانستانی های مقیم ایران بنمایش گذاشتند.