حزب کمونیست ایران


در شانزدهمین روز اعتراضات و اعتصابات پی در پی در ایران

حکومت اسلامی با بزرگ ترین بحران تاریخ چهل و چهار ساله خود روبرو است. اعتراضات در بیش از ۱۴۰ شهر ایران در جریان است و در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان به جنایات حکومت اسلامی ادامه دارد. 
اعتراضات از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رفته است و تنها در روز شنبه نهم مهرماه در نزدیک به ۱۵۰ شهر جهان در مقیاس توده ای برگزار گردید. تظاهرات علیه جمهوری اسلامی و به دفاع از شعار “زن، زندگی، آزادی” در کشورهای عراق و لبنان که جمهوری اسلامی آنها را مراکز اقتدار منطقه ای خود می پنداشت برگزار شد.
سران حکومت ناتوان از سرکوب میلیونی مردم سکوت پیشه کرده اند، از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دو هفته است صدائی در نیامده است.
آخوندهای دهان دریده و امامان جمعه دو هفته است خود را از چشم مردم مخفی کرده اند. خشم و نفرت مردم از آخوندها و حکومت اسلامی در اوج خود است. کار به جائی رسیده است که این روزها هیچ آخوندی با لباس آخوندی در ملاءعام  ظاهر نمی شود. 
تاکتیک ها و سیاستهای سرکوب رژیم کارائی گذشته را ندارند. ریزش از صفوف حکومت سرعت بیشتری گرفته است. نیروهایش خسته اند و هر روز فرسوده تر می شوند. نمونه های نافرمانی در صفوف نیروهای انتظامی مشاهده شده است. داستان‌های نخ نمای قرآن را آتش زده اند، مساجد را ویران کرده و اماکن عمومی را خراب کرده اند دیگر کسی را فریب نمی دهد . 
حمله به اقلیم کردستان و جنایت روز جمعه در بلوچستان نتوانسته است مردم را مرعوب کند و یا شکافی در اتحاد مردم علیه رژیم ایجاد نماید. امروز دیگر کمتر هنرمند، فعال اجتماعی ورزشکار و شخصیت نامداری یافت می شود که سرکوب و جنایات رژیم را محکوم نکرده باشند. 
سران رژیم ناکامی های خود را لاپوشانی می کنند و تبلیغات آنها از وراجی در مورد «اقتدار حکومت» به به موضع دفاعی «سرنگون نخواهیم شد» تبدیل گشته است.
گشت ارشاد با شکست و رسوایی روبرو شده و هزاران زن بدون روسری در خیابان‌ها و اماکن عمومی ظاهر می شوند. شعار های «مرگ بر دیکتاتور» و «حکومت اسلامی نمی خواهیم» در اعتراضات شهری برجستگی بیشتری پیدا کرده است.
مردم طعم اتحاد و همبستگی را چشیده اند و با شور انقلابی و اراده محکم به پیش می روند.
حاکمان آشفته و ناامید، گسترش اعتصابات و اعتراضات را نظاره می کنند. مردم کردستان که پیشقراولان شروع اعتراضات این دوره بودند، دومین اعتصاب خود را طی دو هفته پیروزمندانه به انجام رساندند. تجربه اعتصابات سیاسی پیروزمند در کردستان می رود تا در دیگر مناطق ایران پی گرفته شود. 
بسیاری از کاربدستان بالای رژیم با سرعت بخشیدن به فرستادن فرزندان و ثروت غارت شده خود به خارج، احتمال فروپاشی نظام اسلامی را برای خود هضم و ارزیابی می کنند.
مردم، شادمان از قدرت اتحاد خود، امکان سرنگون کردن  حکومت جمهوری اسلامی را برای خود هضم و درونی می کنند. خامنه ای و سران رژیمش با مردمی هوشیار و مصمم برای سرنگونی حکومت اسلامی روبرو شده اند و دور نیست آن روزی که به خاطر جنایات چهل و چهار سال حکومت اسلامی در دادگاه عدل مردم پاسخگو باشند.