حزب کمونیست ایران

دستاورد تاریخی برای کشاورزان و طبقه‌ی کارگر هند

روز جمعه 28 آبانماه، کشاورزان هندی با مقاومت تاریخی و ثبت بزرگ‌ترین اعتصاب تاریخ با ۲۰۰میلیون اعتصابی، دولت را از تصمیم خود برای تحمیل سیاست‌های ریاضتی-نئولیبرالی بر مزارع عقب نشاندند.

این عقب نشینی دولت هند، ثمره یک سال اعتراض کشاورزان هندی به اصلاحات و تداوم اعتصابشان بود. نارندرا مودی، نخست وزیر هند روز جمعه از اجرایی نشدن قوانین جنجالی اصلاحات کشاورزی در این کشور خبر داد. آقای مودی در سخنانی که بطور زنده از تلویزیون پخش می‌شد گفت: «امروز آمده‌ام تا به شما بگویم که تصمیم گرفته‌ایم هر سه قانون مربوط به کشاورزی را پس بگیریم.»