حزب کمونیست ایران

دستور روحانی برای آغاز فعالیت واحدهای تولیدی

حسن روحانی رئیس جمهور رژیم،  در نامه ای به وزیر بهداشت شروع فعالیت واحدهای تولیدی را الزامی دانست.

بنابه گزارش منتشره حسن روحانی در نامه‌‌ای خطاب به وزیر بهداشت اعلام کرده تمامی فعالیت‌های اقتصادی از تاریخ 20 فروردین باید با پروتکل آغاز شود. روحانی روز شنبه خواستار تبدیل طرح فاصله‌گذاری اجتماعی به “فاصله‌گذاری هوشمند” شده بود. این درحالی است که پیشتر، سعید نمکی، وزیر بهداشت رژیم، در نامه‌‌ای به حسن روحانی، نسبت به اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ابلاغ دستورالعمل بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب و کار انتقاد کرده بود. وی در خصوص عواقب این دستورالعمل نوشته بود: ” قویا اعلام می کنیم هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیر دولتی، فرهنگی و مذهبی که مورد تایید نباشد، شعله هایش به سرعت دامن نظام سلامت و اقتصاد کشور را خواهد گرفت.”