حزب کمونیست ایران

دستگیری بیش از ۶۰ کارگر در عمان

به گزارش منتشره طی روزهای اخیر بیش از ۶۰ کارگر مهاجر شرکت آمریکایی پیمانکاری  “مان پاور” در عمان دستگیر شدند.

برپایه این گزارش وزارت نیرو با همکاری پلیس عمان، دستکم ۶۶ کارگر مهاجر در شهرهای “مسقط، سیباب و آل‌بوستان” را به بهانه نقض قانون کار، بازداشت کرد. گفته می شود این کارگران پیشتر با برپایی تجمع و برپایی اعتصاب خواستار افزایش سطح دستمزدها و کاهش ساعات کاری خود شده بودند.