حزب کمونیست ایران

دستگیری دو شهروند آلمانی به اتهام تجاوز جنسی به کودکان

دو مرد در آلمان روز پنجشنبه ۱۴ شهریور به اتهام آزار جنسی ۴۵۰ کودک دختر و پسر به زندان محکوم شدند.

گفتنی است، بیشتر این موارد تجاوز جنسی به کودکان سه تا ۱۴ ساله بوده است. بیشتر این آزارهای جنسی در کمپی در شهر “لوجه” واقع در شمال آلمان، بین سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۸ انجام گرفته است. بر اساس این گزارش، این دو شهروند به نامهای ” آندرس ۵۶ ساله” و “ماریوس ۳۳ ساله” از سوی پلیس آلمان دستگیر و هر کدام به به ترتیب، به ۱۳ و ۱۲ سال زندان محکوم شدند. بنا به گفته بازپرسان، احتمال می رود، تعداد قربانیان این دو مرد بیش از هزار کودک باشد و برخی نیز موارد آزار را به پلیس گزارش نکرده اند. برخی رسانه ها از این پرونده به عنوان بزرگترین رسوایی جنسی در آلمان یاد کرده اند.