حزب کمونیست ایران

دستگیری دو متهم به کودک آزاری در شهرستان دماوند

روز چهارشنبه 6 شهریور ماه، دادستان شهرستان دماوند از بازداشت پدر و نامادری که به آزار کودک خردسال متهم شده اند خبر داد.

این کودک خردسال که از سوی پدر و نامادری تحت آزار و اذیت قرار گرفته با نظارت اداره بهزیستی و در بیمارستان تحت مراقبت و درمان قرار دارد و آثار شکستگی استخوان و گازگرفتگی به وسیله دهان و دندان همراه با زخم‌های عمیق بر وی مشهود است. لازم به یادآوری است که در بهمن ماه ۹۷، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد، که طی سال گذشته حدود یک میلیون تماس با اورژانس اجتماعی ۱۲۳  گرفته شده که از این میان حدود ۱۱ هزار تماس در ارتباط با کودک آزادی بوده است.