حزب کمونیست ایران

دستگیری شمار زیادی از معترضان در البرز و خوزستان

بنابه گزارشات منتشره، در جریان چهارمین روز از اعتراضات مردم به افزایش نرخ بنزین در شهرهای البرز و خوزستان دستکم 330 تن از معترضان بازداشت شدند.

به گفته شاهدان عینی در استان البرز به دنبال وقوع درگیری میان معترضان و نیرهای امنیتی دستکم 150 تن از تظاهرکنندگان بازداشت و به مکانهای نامعلومی منتقل شدند. همچنین گزارشات منتشره در استان خوزستان از دستگیری ۱۸۰ نفر از معترضان درپی ناآرامی‌های چهار روز گذشته در این استان خبر داده اند.