حزب کمونیست ایران

دستگیری هفت نفر از فعالان زنان در شهرهای مختلف

صبح روز چهارشنبه 25 مرداد ماه تعدادی از فعالان حقوق زنان در آستانه سالگرد جنبش زن،زندگی،آزادی، در شهرهای مختلف و بصورت همزمان بازداشت شدند.

زهرا دادرس و زهره دادرس، دو خواهر و از فعالان حقوق زنان ساکن رشت، نگین رضایی، فعال حقوق زنان ساکن شهر فومن، جلوه جواهری فعال حقوق زنان در رشت، یاسمین حشدری، فعال حقوق زنان و شاعر ساکن انزلی و  فروغ سمیع‌نیا، فعال حقوق زنان در رشت با یورش ماموران امنیتی به منزالشان بازداشت شده اند. تاکنون از دلیل بازداشت، نهاد بازداشت کننده، اتهام‌های انتسابی و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است.