حزب کمونیست ایران

دستگیری و ضرب و شتم معلمان در سراسر کشور

بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، جمهوری اسلامی با یورش به تجمعات مسالمت‌آمیز فرهنگیان، تعداد کثیری از معلمان را همراه با ضرب و شتم بازداشت کرده است.

بر اساس یکی از تصادیر منتشر شده از تجمعات شهر مشهد، نیروهای سرکوبگر به صورت غیرانسانی یک معلم را تنها به دلیل فریاد حق‌خواهی دستگیر می‌کنند. قابل ذکر است که شورای هماهنگی فرهنگیان ایران، این سرکوب ها را قویا در اطلاعیه ای محکوم کرده و خواستار ازادی بی قید و شرط معلمان بازداشتی شد.