حزب کمونیست ایران

دستگیری کارگران، بیانیه ی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

چهارم دیماه 1401

همانطور که گزارش کرده بودیم همکاران ارکان ثالث به خاطر مشکلات شغلی و معیشتی خود در فازهای پالایشگاهی مختلف برای روز سوم دی ماه فراخوان به تجمع و اعتصاب داده بودند.
در پاسخ به این فراخوان، صبح روز گذشته شنبه، همکاران در تدارک برپایی تجمع خود بودند که با سد نیروهای امنیتی روبرو شدند.
بنا بر گزارش دریافتی، در عسلویه از ساعت هفت و ربع صبح سوم دی ماه خودروهای انتظامی، نیروهای لباس شخصی و تعداد بسیار زیادی خودرو با پلاکهای شخصی با شماره های غیر محلی در میدان کاکتوس مستقر شدند بطوریکه هر چند متر یک خودرو انتظامی از درگاه ورودی اصلی پارس جنوبی تا اطراف میدان کاکتوس مستقر بودند و با این لشکر کشی مانع برگزاری تجمع کارگران شدند.
بنا بر اخبار دریافتی، تعدادی از همکاران معترض به محض حضور برای تجمع توسط ماموران امنیتی بازداشت شده اند که هنوز خبری از تعدادی و اسامی همکاران بازداشتی دریافت نکرده ایم.
این ابعاد از بسیج نیرو برای مقابله با کارگران نشان از هراس مسئولین و دولت از تجمع و اعتراض کارگر است.
هم اکنون فضای پالایشگاهها در پارس جنوبی متلاطم و کارگران خشمگین از این زورگویی ها بر آزادی فوری همکاران بازداشتی و پیگیری مطالبات و اعتراضاتشان تاکید دارند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت تعرض به همکاران ارکان ثالثی و این بازداشتها را قاطعانه محکوم و از مبارزات و خواستهای آنها حمایت و پشتیبانی میکند.
باید بساط پیمانکاران دزد و چپاولگر جمع شود و این خواست سراسری همه کارگران نفت است.
باید نیروهای سرکوب از محیط کار بیرون روند و به امنیتی کردن فضای کار کارگران پایان داده شود.
مطالبات این همکاران باید به فوریت پاسخ داده شود .
با اتحاد و مبارزه تلاش کنیم تا همکارانمان فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

این شورا در اطلاعیه ی دیگری خاطرنشان کرده است: تا این لحظه اخبار دریافتی حاکی از این است که در شروع تجمع دیروز حدود ۳۰ نفر از همکاران ارکان ثالثی بازداشت شدند که ۱۵ نفر از آنها بعد از ظهر دیروز آزاد شدند.
۱۵ نفر دیگر کسانی بودند که از سرویس های شرکتی جهت حضور در تجمع پیاده شدند.
امروز قرار بوده که همکاران بازداشتی به دادگاه منتقل و تعیین تکلیف شوند.
باید در سطحی وسیع به این بازداشت ها اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط همکاران شد. یک راه این اعتراض، اعتصاب اخطاری است.