حزب کمونیست ایران

دستگیری ۱۷ نفر در تهران به اتهام تهیه‌ ویدئوی دوربین مخفی

رئیس پلیس تهران روز چهارشنبه 6 بهمن ماه، از دستگیری ۱۷ تن از گردانندگان صفحه‌های اینستاگرامی در تهران که اقدام به تهیه و انتشار ویدئوی دوربین مخفی کرده بودند، خبر داد.

این مسئول رژیم با اشاره به بازداشت این افراد تهیه و انتشار ویدئوی دوربین مخفی «غیر مجاز» را جرم دانست. در گزارش پلیس تهران به هویت این ۱۷ نفر و محل نگه‌داری آن‌ها در بازداشت اشاره‌ای نشده است. گفتنی است در هفته‌های اخیر، انتشار ویدئوهای دوربین مخفی از شوخی‌های فیزیکی با شهروندان تهرانی از جمله پرتاب کیک به صورت رهگذران یا دستکاری کلیدهای پله برقی و ایجاد اختلال در حرکت افراد در شماری از صفحه‌های اینستاگرام جنجال‌ساز شد.