حزب کمونیست ایران

دغدغه افزایش قیمت مواد مخدر محوریت گزارشی از صدا و سیمای رژیم

روز چهارشنبه 17 فروردین ماه، صدا و سیمای رژیم جمهوری اسلامی به بهانه افزایش قیمت مواد مخدر گزارشی از مصاحبه با تعدادی از مصرف کنندگان مواد مخدر در خیابان‌های ایران پخش کرد، که با واکنش شهروندان در فضای مجازی روبرو شد.

در تصاویر گرفته شده در این گزارش مصرف کنندگان مواد مخدر به راحتی و بعضا در حین مصرف مواد در خصوص نوع و قیمت مواد مصرفی و نحوه تامین مبلغ آن با گزارشگر صداوسیما گفتگو می‌کنند. این گزارش که سادگی موضوع مصرف مواد مخدر در خیابان‌های ایران را نشان می‌دهد، با واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. نحوه تهیه این گزارش حاکی از آنست که دغدغه اصلی مسئولان صدا و سیمای رژیم، نه “میزان و گستردگی مصرف مواد در کشور” بلکه “افزایش قیمت مواد مخدر” است.