حزب کمونیست ایران

دهها بازداشت و تذکر به نشر دهندگان اخبار کرونا

به دنبال شیوع ویروس کرونا در ایران، مسئولان کشوری و محلی طی اظهارنظراتی جداگانه از دستگیری دهها تن از افرادی خبر دادند که به زعم آنان متهم به “شایعه پراکنی” یا “تشویق اذهان عمومی” هستند.

در همین خصوص گزارشات روز دوشنبه درتازه ترین مورد از بازداشت پرستاری که اقدام به ارائه آمار در خصوص فوتی های بیماری کرونا در قم کرده بود خبر دادند.  در این گزارشات همچنین بدون اشاره به هویت این پرستار، اتهام او “تشویش اذهان عمومی” عنوان شده است.  برخوردهای صورت گرفته در حالی است که مردم، حکومت ایران را به پنهان‌کاری درباره‌ همه‌گیر شدن ویروس کرونا با سرکوب اطلاع‌رسانی مستقل در ایران متهم می کنند.