حزب کمونیست ایران

دوشنبه های اعتراضی بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف

بازنشستگان مخابرات روز دوشنبه ۱۳ شهریورماه،در اعتراض به بی توجهی مقامات دولتی به خواسته هایشان تجمع کردند.

بازنشستگان مخابرات در اعتراض به‌عدم اجرای کامل آیین‌نامه سال ۸۹ در استانهای تهران، هرمزگان، گیلان، خراسان رضوی، مرکزی، اصفهان، کرمانشاه، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و در برخی از استانهای دیگرمقابل شرکت مخابرات شهرهای محل سکونت خودتجمع کردند.این بازنشستگان همچنین به‌عدم پرداختِ سهمیە خوار و بار، مشکلاتِ مربوط به بیمه تکمیلی و افزایشِ سهمِ پرداختیِ بیمه‌های خود معترض هستند.