حزب کمونیست ایران

دومین روز از اعتراضات کارگران هپکو اراک

کارگران هپکو اراک از روز یکشنبه 29 تیر ماه تاکنون در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود، در مقابل دفتر مدیریت کارخانه دست به تجمع زده اند.

تجمع کنندگان ضمن اعتراض به نبود امنیت شغلی‌شان در پی واگذاری بخشی از سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین از طرف دولت به شستا، خواهان پرداخت  دو ماه از دستمزدهای معوقه خود شدند. آنان همچنین باز سرادادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار لغو واگذاری ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین به شستا، بابت بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شدند.