حزب کمونیست ایران

دومین روز اعتصاب کارگران هفت تپه

کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه صبح روز چهارشنبه 27 مهر ماه برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب و تجمع زدند.
خواست های اعلام شده کارگران اعتصابی در حال حاضر مشکلات معیشتی و صنفی است. اما گفته می شود در صورت ادامه اعتصاب خواست های دیگری از جمله حمایت از خیزش سراسری مردم ایران اعلام خواهد شد. اسماعیل بخشی در پیامی به کارگران اعتصابی هفت تپه نوشته است: امروز کارگران هفت تپه آمدند تا شرافت را معنی کنند. اگر مدیریت شرکت بجای هفت میلیون ۷۰میلیون حساب شان واریز میکرد باز هم این مردان شریف اعتصاب می‌کردند.