حزب کمونیست ایران

دومین روز تجمع نیروهای توزیع برق کشور

جمعی از نیروهای شرکتی و حجمی شرکت‌های توزیع برق کشور  روز چهارشنبه 24 آذر ماه  در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت شغلی خود در مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.

این گروه از کارکنان از نقاط مختلف ایران برای پیگیری وضعیت شغلی خود از روز سه شنبه هفته جاری به تهران رفته اند.  قرار بود روز سه شنبه 23  ذرآآ آذرماه موضوع طرح تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی در مجلس بررسی شود. معترضان می گویند تا گرفتن جواب شفاف و روشن به این تجمع ادامه خواهند داد. آنها همچنین تاکید کردند که صنعت برق جزو تعهدات حاکمیتی است و نباید مسئولیت مهمی مانند توزیع برق به شرکت‌های خصوصی سپرده شود تا نیروهای آن تحت عنوان حجمی و شرکتی با کمترین حقوق استخدام شوند.