حزب کمونیست ایران

دو تجمع همزمان در برابر استانداری خوزستان

جمعی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز و کادر پزشکی بیمارستان کرمی خوزستان روز یکشنبه 9 مرداد ماه در برابر استانداری خوزستان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

پرسنل کادر درمانی بیمارستان کرمی اهواز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود و محقق نشدن دیگر خواسته‌هایشان، برای دومین روز متوالی اقدام به برگزاری این تجمع کردند. کارگران گروه ملی فولاد اهـواز نیز با تجمع در برابر استانداری خوزستان خواستار “افزایش حقوق و دستمزد و ارتقاء سطح معیشت پرسنل، افزایش تولید و رفع موانع تولید با افزایش و استمرار ورود شمش و مواد اولیه به شرکت،  تامین قطعات و تجهیزات برای تعمیرات و آمادگی خطوط تولید جهت تولید محصول بهینه با بهره‌وری بالا،  تغییر ساختار معیوب و ناکارآمد مدیریتی و پرداخت حق بدی آب و هوا