حزب کمونیست ایران

دو کشته در آتش‌سوزی و انفجار بازار گل تهران

بازار گل محلاتی واقع در خیابان زمزم در شرق تهران، روز پنجشنبه 2 دی ماه، شاهد وقوع یک انفجار و در پی آن آتش سوزی بود که بر اساس آخرین گزارش‌ها، دو کشته و چند زخمی داشته است.

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، بر اساس بررسی‌های اولیه، دلیل حادثه انفجار گاز در یک باب مغازه بوده است و به دنبال آن، چند مغازه مجاور نیز آتش‌ گرفته و تخریب شده‌اند. گفتنی است، بازار گل “محلاتی” تاکنون چندبار آتش‌ گرفته و یکی از بازارهای ناایمن تهران محسوب می‌شود. ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از نا ایمن ترین کشورها برای کارگران از لحاظ محیط و ایمنی کار است