حزب کمونیست ایران

دیدار با خانواده های جانباخته کومه له و رفتن به مزار جانباختگان در شهر بانه

بنابه گزارش دریافتی، روز یکشنبه 19 بهمن ماه جمعی از دوستداران کومه له  و حزب کمونیست ایران به مناسبت فرارسیدن روز کومه له به دیدار شماری از خانواده های جانباخته کومه له رفته و با آنها دیدار کردند.

در جریان این دیدارها، فعالین و دوستداران کومه له  بار دیگر  در حضور خانواده جان باختگان راه آزادی و برابری در راه رسیدن به آرمانهای این عزیران تجدید پیمان کردند. همچنین شماری دیگر از دوستداران کومه له  با حضور بر سر مزار جانباختگان و گرامیداشت یاد این عزیزان   و نصب دست نوشته هایی با مضمون ” 26 بهمن روز کومه له گرامی باد”، “زنده باد حزب کمونیست ایران”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” و “زنده باد آزادی برابری حکومت کارگری” روز کومه له را گرامیداشتند.