حزب کمونیست ایران

دیدار فعالین کارگری و زیست محیطی با شعبان محمدی و اسکندر لطفی

روز پنج شنبه سوم شهریور ماه، جمعی از فعالین کارگری و اعضای انجمن زیست محیطی “چل چەمە” سنندج ضمن دیدار با دو تن از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان از مقاومت این معلمان تجلیل نمودند..
لازم به ذکر است که اسکندر لطفی روز چهارشنبه ٢٦ مرداد و شعبان محمدی و مسعود نیکخواه این سه فعال کارگری روز شنبه ٢٨ مراد با قرار وثیقه ٢ میلیارد تومانی از زندان موقتا آزاد شدند،که از قرار معلوم آنها باید برای اجرای دادگاهی خود و اعمال احکام به زندان برگردند.