حزب کمونیست ایران

دین اجباری ، مذهب تحمیلی

روی کار آمدن طالبان در افغانستان ارتجاع شیعه  در ایران را هم به فعالیت و تلاش بیشتری برای تحمیل قوانین اجباری اسلامی به مردم انداخته است .تا همین امروز هم در ایران حجاب اجباری برای زنان ، روزه اجباری و یا مجازات افرادی که در رمضان و در ملاء عام روزی خواری کنند ، جدا کردن زنان از مردان در پاره ای از اماکن عمومی از جمله در مدارس ، ترانسپورت شهری عرصه زندگی را بر مردم این جامعه تنگ کرده است .اما گویا آنچه که تا کنون در این زمینه کرده اند، کافی نبوده است و در پی اقدامات جدیدی هستند. علی معلمی، عضو مجلس خبرگان رهبری ایران با بیان اینکه در افغانستان طالبان اقامه نماز را اجباری می‌کند، خواستار اجباری شدن نماز در ایران همانند اقدام طالبان در افغانستان شده است. به گزارش روزنامه  «عصر ایران»، نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری پنج‌شنبه، هیجدهم آذر ، گفته است :«متاسفانه بعد از انقلاب انحراف ایجاد شد و برخی مسئولان گفتند که نماز اجباری نمی‌شود، می‌گویم فرزند خود را به‌اجبار مدرسه می‌برید، چرا نماز که عَلَم دین است نباید اجباری باشد!»

در زندان‌ها و بویژه در زندانهای سیاسی در دهه شصت فاصله مرگ و زندگی نحوه پاسخ دادن به پرسش نماز می خوانی ، از جانب هیئت مرگ، آری با نه بود . رئیس جمهور فعلی ایران عضو این هیئت بود . زندانیان سیاسی را گروه گروه به حضور هیئت مرگ حکومت اسلامی در زندان اوین و دیگر زندانهای سیاسی دیگر می بردند و با پرسش اینکه نماز می خوانی یا نه ، به بهانه سر موضع بودن هزاران زندانی سیاسی را اعدام کردند .

اکنون قدرت گیری طالبان در افغانستان و تحمیل بدون تعارف شدید ترین و ارتجاعی ترین دستورات و قوانین شرعی مذهب سنی بر زنان ، حتی بر مردان، بر اقلیت های مذهبی، ارتجاع شیعه را هم فعالتر و صریح تر از پیش کرده است

در ایران مذاهب مختلفی وجود دارند که پیروان آنها از کمترین حقوق برخوردار هستند ، بخش قابل توجهی از مردم و بویژه در میان جوانان و در مناطق شهری اعتقادی به مذهب ندارند ، نیروهای چپ ، سوسیالیست و سکولار حضور دارند که اساسا دین باور نیستند ، حتی مردمی وجود دارند که علیرغم داشتن اعتقادات دینی موافق اجباری بودن  قوانین شرعی نیستند .

طالبان در افغانستان ، داعش در عراق و سوریه اسلحه را از رو بسته و اهمیتی هم به تعدیل حفظ ظاهر خود نمی دهند. آنها با بربریت قرون وسطایی مردم را به هزار و چهارصد سال پیش برگردانده و دشمنی آشتی ناپذیر خود را با حقوق انسان ، با آزادی و برابری ، با علم و پیشرفت ، با هر پدیده مدرن نشان می دهند.

رژیم اسلامی که موفق نشده است قوانین ارتجاعی را به مردم ایران تحمیل نماید ، از سویی به حمایت آشکارتر از جریانات ارتجاعی مذهبی می پردازند و از سویی دیگر از طریق رسانه های تبلیغی و در جلسات و مراسم مذهبی به مسابقه با طالبان در تحمیل دین و آداب و رسوم  اجباری مذهبی پرداخته اند .

در شرایطی که بیش از پیش مردم از حکومت مذهبی فاصله گرفته اند ، در زمانی که اکثریت قاطع مردم ایران خواهان سرنگونی این رژیم جنایتکار و مرتجع اسلامی هستند ، اخوندهای حکومتی و سیاستمداران قشری و مرتجع از فقدان فشارها و تبعیضات بیشتر علیه مردم و از جمله از اجباری نبودن نماز ابراز تاسف می کنند .

مردم ایران از امروز و از فردای سرنگونی این نظام ارتجاعی خواهان جدایی دین از حکومت ، جدایی دین از آموزش و پرورش ، لغو مذهب و دین رسمی ، لغو هرگونه حمایت مالی حکومتی به دستگاه دین و مذهب ، خواهند بود .

فشار بیشتر جمهوری اسلامی بر مردم برای رعایت و اجرای قوانین و باید و نبایدهای مذهبی در شرایطی است که این رژیم با بحران‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی روز افزونی روبرو است و ملیونها نفر از کارگران ، کشاورزان ، معلمان ، پرستاران، بازنشستگان ، زنان ، خانواده های زندانیان سیاسی ، فعالین اجتماعی و حقوق بشری بیش از پیش در مقابل رژیم ایستاده و خواهان حقوق پایمال شده خود و تغییر این حکومت ارتجاعی هستند .

حکومت اسلامی در ایران و طالبان در افغانستان متعلق به دنیای امروز نیستند و هیچ میزان از بربریت اسلامی قادر نخواهد بود برای مدت طولانی جوامع و مردم ایران و افغانستان را را به قرون تاریک گذشته بازگرداند ٫ و دیر با زود این جریانات ارتجاعی با شکست ، ناکامی و رسوایی روبرو خواهند شد .