حزب کمونیست ایران

راهپیمایی اعتراضی شهروندان هنگ‌کنگ

روز یکشنبه 8 تیر ماه هزارن نفر از شهروندان  هنگ‌کنگ در اعتراض به قانون «امنیت ملی» چین در خیابان‌های این شهر راهپیمایی کردند.

شهروندان معترض هنگ‌کنگ با برگزاری این راهپیمایی در خیابان‌های این شهر قانون امنیت ملی چین را که قرار است در هنگ‌کنگ اجرا شود مورد اعتراض قرار دادند. هم‌زمان با حرکت معترضان در خیابان‌های شهر، پلیس ضد شورش هنگ‌کنگ با محافظ و به صورت مسلح در این مناطق حاضر بود. چین می‌گوید این قانون با هدف مقابله با جدایی‌طلبی،‌ براندازی،‌ تروریسم و مداخلات خارجی در شهر هنگ‌کنگ تصویب می‌شود،‌ اما معترضان آن را موجب نقض آزادی‌های شهروندان می‌دانند.