حزب کمونیست ایران

راهپیمایی اعتراضی مالباختگان شرکت‌های خودرویی در قزوین

مالباختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین روز پنجشنبه 2 آذر ماه، اقدام به برگزاری راهپیمایی اعتراضی در قزوین کردند و با سردادن شعار خواهان رسیدگی مسئولان به پرونده کلاهبرداری شرکت‌های خودرویی شدند.

طبق گزارشات منتشر شده، اعتراضات آنان با یورش یگان ویژه و اعزام خودروی آبپاش برای پراکنده کردن معترضان پاسخ داده شده است. گفتنی است، “محمدرضا غفاری” از اعضای سپاه پاسداران رژیم و صاحب شرکت رضایت خودرو در استان قزوین است این سپاهی رژیم مبالغ هنگفتی از هزاران متقاضی خودرو دریافت کرده و نه تنها خودروها را به آنها تحویل نداده، بلکه با استفاده از نفوذ و رانت خود حاضر به پاسخگویی به مالباختگان نیست.