حزب کمونیست ایران

راهپیمایی اعتراضی مردم زاهدان

روز جمعه 21 مهرماه 1402، مردم زاهدان، با وجود جو سنگین امنیتی از طرف نیروهای نظامی با سردادن شعارهای اعتراضی به خیابانها آمدند.

طبق گزارشات منتشر شده، شهروندان زاهدان پس از خطبه‌های “مولوی عبدالحمید”  بار دیگر به خیابان‌ها آمدند، و علیه حکومت شعار دادند.گفتنی است، شهروندان شعارهایی از جمله برای دادخواهی کشته‌شدگان “جمعه خونین” سر دادند.