حزب کمونیست ایران

راهپیمایی اعتراضی کشاورزان زرین شهر اصفهان

کشاورزان زرین شهر اصفهان روز پنجشنبه 19 خرداد ماه در اعتراض به بستن زاینده رود و قطع حقابه کشاورزی، دست به راهپیمایی زدند.

کشاورزان معترض می‌گویند این رود تنها منبع آبیاری زمین‌های کشاورزی آنها است و با بستن آب این رودخانه محصولات در حال نابود شدن است. این کشاورزان همچون دیگر کشاورزان اصفهانی، بارها  برای دست‌یافتن به حقابه دست به اعتراض زده‌اند اما هیچ مقام مسئولی پاسخگوی آنها نبوده است.کشاورزان زرین شهر می‌گویند: «اصلی‌ترین محصول آنها که از گذشته‌های دور به آن اشتغال داشته‌اند برنج است. اما وزارت جهاد کشاورزی و مقام‌های استان به‌جای حمایت از کشاورزان و تامین آب برای تولید این محصول حیاتی، هیچ حمایت یا امکاناتی نمی‌دهند.