حزب کمونیست ایران

راهپیمایی بزرگ بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز

روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه، برای نهمین روز متوالی بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان با راهپیمایی در برابر استانداری خوزستان و فرمانداری اهواز دست به اعتراض زدند.

بنابر ویدئوهای منتشر شده، معترضان با سر دادن شعارهایی از جمله «می‌ جنگیم می‌میریم حقمون را می‌گیریم» ، «گرانی، تورم، بلای جان مردم.» در خصوص تحقق مطالباتشان به مسئولین هشدار دادند. به گفته یکی از شرکت کنندگان، در این تجمع بیش از ۲۰۰۰ تن از بازنشستگان خوزستانی شرکت دارند. قابل ذکر است، دولت پس از ۹ روز اعتراض گسترده و ادامه‌دار به‌منظور پایان دادن به اعتراضات با برکناری وزیر کار از برآورده کردن خواسته اصلی آنان خودداری می‌کند. اما بازنشستگان می‌گویند با برکناری این یا آن فرد در کابینه مشکل آنها حل نمی‌شود، بلکه آنها یک خواسته حداقلی دارند که اجرای مصوبه شورای عالی کار است.