حزب کمونیست ایران

راهپیمایی حامیان جنبش «جمعه‌ها برای آینده» در کشورهای مختلف

روز جمعه 8 آذرماه، دانش‌آموزان، شهروندان و فعالان محیط زیست چهارمین اعتصاب اقلیمی جهانی از سپتامبر سال جاری در اعتراض به بی‌توجهی دولت‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی آغاز کردند. 

آنها در اعتراض به وضعیت محیط زیستی جهان بارها تظاهرات‌ و اجتماع‌های گسترده‌ای برگزار کرده‌اند. این اعتصاب درحالی روی داد که روز پنجشنبه ۲۸ نوامبر نمایندگان پارلمان اروپا اعلام کردند: «در اروپا و در سطح جهانی یک وضعیت اضطراری زیست‌محیطی و اقلیمی» در کار است و اتحادیه اروپا «متناسب با آن دست به عمل خواهد زد». یافته‌های گزارش سازمان ملل نشان می دهد که برای مقابله با بحران اقلیمی، دولت‌ها باید تعهدات‌شان بر اساس توافق پاریس برای کاهش گازهای گلخانه‌ای را «پنج برابر» افزایش دهند. در غیر این صورت، پیش از سال ۲۰۳۰، امیدها برای محدودکردن افزایش دمای زمین تا ۱,۵ درجه سانتیگراد نسبت به دوران پیشاصنعتی بر باد خواهد رفت.