حزب کمونیست ایران

راهپیمایی ده ها هزار نفری به مناسبت روز جهانی زن در شیلی

روز دوشنبه 19 اسفندماه(8 مارس)، ده ها هزارنفر در شیلی، به مناسبت روز جهانی زن، خیابان‌های سانتیاگو را به تسخیر خود در آوردند.

بنا به گزارشات منتشره، تجمع کنندگان که به تخمین پلیس بیش از ۱۲۵ هزار نفر بودند با سردادن شعار در تظاهرات خواهان پایان دادن به خشونت علیه زنان و برابری حقوق زن و مرد شدند. این تظاهرات با واکنش پلیس روبرو شد و موجب درگیری خشونت آمیز پلیس با آنها شد.این راهپیمایی  تنها به سانتیاگو محدود نماند و بیش از ۳۵ هزار نفر هم در دیگر شهرهای شیلی به مناسبت ۸ مارس به خیابان‌ها آمدند.