حزب کمونیست ایران

راهپیمایی روز جهانی کارگر در شهر کلن آلمان

به گزارش کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران واحد آلمان روز دوشنبه ۱ مه، روز جهانی کارگر در شهر کلن آلمان برگزار گردید.

فراخوان به راهپیمایی توسط اتحادیه “دی.جی.بی”آلمان, سازمان‌های چپ، سوسیالیست و کمونیست از آلمان و سایر کشورهای جهان داده شده بود. در این راهپیمایی هزاران نفر شرکت داشتند. برجستگی روز جهانی کارگر در کلن آلمان حضور سازمان ها، احزاب و تشکیلات های انترناسیونالیستِ چپ، سوسیالیست و کمونیست از کشورهای ایران، ترکیه، آمریکایی لاتین، فلسطین و آفریقا بود.  کومه‌له و تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران- حوزه کلن نیز با جمع نسبتا کثیری از اعضا و هواداران خود در این راهپیمایی حضور فعال داشت. در جریان این راهپیمایی اطلاعیه حزب به مناسبت روز جهانی کارگر به زبان آلمانی در بین شرکت کنندگان پخش  شد. در طول مسیر راهپیمایی نیز شعارهای بر علیه حکومت ارتجاعی اسلامی ایران, پشتیبانی از اعتصابات باشکوه کارگران نفت، گاز و پتروشیمی، پشتیبانی از خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی، دفاع از ملت‌های تحت ستم در ایران، خواست آزادی زندانیان سیاسی و ضرورت همبستگی جهانی برای مبارزات سوسیالیستی, سرداده شد. گفتنی است تظاهرات تا میدان هیومارکت ادامه داشت و در آنجا احزاب سیاسی در محل‌های تعیین شده، میز کتاب و نشریه دایر کرده بودند و به بحث و تبادل نظر، معرفی احزاب و دیدگاه ها با سایر شرکت کنندگان پرداختند.