حزب کمونیست ایران

راهپیمایی کارگران شرکت تولی پرس قزوین

کارگران شرکت تولی پرس روز سه شنبه 11 مرداد ماه در اعتراض به پرداخت دستمزدهای معوقه خود  در مقابل استانداری قزوین تجمع کرده و در خیابان‌های این شهر راهپیمایی کردند.

این کارگران که دارای 6 ماه دستمزد معوقه می باشند، خواهان رسیدگی مقامات دولتی استان به مشکلات معیشتی و وضعیت استخدامی خود شدند. به گفته یکی از کارگران معترض، مدیران شرکت از ابتدای مرداد ماه با پرداخت بیمه بیکاری به جای دستمزد، در نظر دارند کارگران را از کار اخراج کنند. گفتنی است کارگران معترض آنها پس از تجمع در مقابل استانداری، با سردادن شعارهای اعتراضی در خیابان‌های قزوین راهپیمایی کردند.