حزب کمونیست ایران

راهیابی مکرون و لوپن به دور دوم انتخابات فرانسه

با اعلام نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مکرون و لوپن، نامزدهای لیبرال و راست افراطی، هر یک به ترتیب با کسب ۲۸ و ۲۳ درصد آرا به دور دوم انتخابات راه یافتند.

همچنین میزان مشارکت بین ۷۳ تا ۷۵ درصد اعلام شده که کمترین نرخ از سال ۲۰۰۲ به این سو بوده است. نکته قابل توجه این است، چنانچه حتی یکی از کاندیداهای ۳ حزب چپ که جمعا ۳.۶ درصد آرا را کسب کرده‌اند، به نفع ژان لوک ملانشن، تنها کاندیدای چپگرا که توانسته ۲۲ درصد آرا را کسب کند، کناره‌گیری می‌کردند، ملانشن می‌توانست به دور دوم راه یابد. قابل ذکر است دو هفته دیگر رای‌دهندگان بار دیگر به پای صندوق‌ها می‌روند.