حزب کمونیست ایران

راه پیوستن جنبش کارگری به انقلاب هموار شد

شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت (بازنشستگان و شاغلین) روز سه شنبه 22 آذر طی اطلاعیه ای از کارگران و کارکنان رسمی خواست روز شنبه 26 آذر در اهواز، ماهشهر و عسلویه دست به اعتصاب زده و در مقابل مراکز اداری نفت و گاز گردهمایی اعتراضی برپا کنند. آنها در همانجا تاکید کردند که این آخرین سنگر و خاکریز دفاع از حیثیت پرسنل رسمی صنعت عظیم نفت و گاز کشور است. هیچ بهانه ای نمی‌تواند همکار رسمی را در این ظلم آشکار به سکوت وا دارد. قطعاً بعد از ۲۶ آذر ماه، خواست و عملکرد شما و نحوه مطالبه گری تغییر خواهد کرد.

این فراخوان از سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، سایر تشکل های کارگری و سازمان های سیاسی چپ و رادیکال مورد حمایت قرار گرفت.

نفتگران رسمی خواستار اجرای ماده ده شده بودند.  این ماده که سال 91 خورشیدی تصویب و سال 94 رسمیت یافته بود از وزارت نفت میخواست حقوق کارگران عملیاتی را طوری افزایش دهد که آنها نسبت به کار خود دلگرمی بیشتری داشته باشند. در واقع این ماده تصویب شده بود تا جلو مهاجرت کارگران متخصص و مجرب نفت به کشورهایی چون قطر و امارت و مخصوصاً شهر دبی جهت کسب درآمد بالاتر را بگیرد. وزارت نفت تا هم اکنون از اجرای این ماده سر باز زده است. کارگران اکنون و در تناسب قوای جدید فرصت را جهت تحمیل ماده مذکور مناسب دیده اند.

روز شنبه 26 آذر کارگران و کارکنان رسمی نفت در سه شهر مورد درخواست و گچساران نیز در مقابل مراکز نفتی و گازی تجمع اعتراضی برپا کردند. در این گردهمایی ها مطالبات دیگری نظیر حذف مالیات زیاد از حقوق‌ها، حذف سقف حقوقی، افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت نیز مطرح گردید.

بعد از تجمع موفقیت آمیز 26 آذر باید در انتظار فراخوان شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت به اعتصاب کارگران در پتروپالایش ها برای سوم و چهارم و پنجم دیماه بود. اما قبل از آن  ضروری است که برای  به پیروزی رساندن فراخوان  دانشجویان دانشگاهها و جوانان انقلابی محلات و دانش آموزان برای روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر جهت اعتصابات و تظاهراتها و راهپیمایی های اعتراضی تلاش نمود. شورای سازمانده اعتراضات ضمن حمایت، پیشاپیش از همه آن فراخوان ها جهت هموار کردن راه پیوستن گسترده طبقه به انقلاب به نکات بسیار مهمی اشاره کرده است. در اطلاعیه شورا آمده است:

“گفتنی است که ما به عنوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در آخرین بیانیه خود بر اعتصاب سراسری به عنوان پاسخ محکم به اعدامها و سرکوبها و در دفاع از معیشت و منزلت خود تاکید کردیم. در همانجا از تمامی همکاران در همه بخشها درخواست کردیم فعالانه با ما ارتباط برقرار کنند تا سریعتر برای اعتصاب سراسری خود برنامه ریزی کنیم. پاسخ های دلگرم کننده ای دریافت کردیم.”

شورا نوشته است که در جواب ها تاکید شده که روحیه اعتراضی بالاست، ولی مشکل نداشتن امنیت شغلی و نگرانی از اخراج است.شورا ادامه داده که
“مشکل نداشتن امنیت شغلی واقعی است. اما ادامه وضع موجود به معنای حفظ امنیت شغلی نیست. همه می دانیم اعدام ها و سرکوبگری ها در خدمت بردگی بیشتر ما کارگران است و دودش بیش از بیش به چشم ما کارگران میرود. بعلاوه اینکه همین امروز هم میتوان با تشکیل صندوق اعتصاب، فکری برای این مشکل کرد. هر کدام مبلغی به این صندوق بپردازیم که در هنگام اعتصاب در صورت نیازهای اضطراری منبعی داشته باشیم.”

تشکیل صندوق های حمایت از کارگران مبارز یکی از آن اقدامات حیاتی می باشد که باید در سراسر کشور و خارج کشور به طرزی سازمان یافته و پیگیرانه برای آنها کار کرد. انقلاب کنونی بدون حضور قدرتمند طبفه کارگر می تواند به بیراهه برود. بعد از پیروزی اعتصابات و گردهمایی های 26 آذر باید گام به گام و با شعارهایی نظیر “نان، کار، آزادی” و “زندانی سیاسی آزاد بادی گردد” انقلاب را یک گام به جلو برود.