حزب کمونیست ایران

رایزنی برای شبیه‌سازی حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران

x

بنا به گزارشها، وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل روز پنج‌شنبه ۱۹ آذرماه، در دیدار با یکدیگر در واشنگتن درباره مانوری نظامی برای شبیه سازی حمله به تاسیسات اتمی ایران و نابودی آنها گفت‌وگو کردند.

خبرها حاکی از آنست که آمریکا و اسرائیل خود را برای بدترین سناریو در برابر ایران آماده می‌کنند. این اقدام برای زمانی پیش‌بینی شده که تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار برنامه هسته‌ای به بن‌بست برسند. “دنیس راس”، یک مقام ارشد سابق آمریکا و کارشناس خاورمیانه گفته است، چنین رزمایش‌هایی از سوی ایالات متحده و اسرائیل می تواند آشکارا به ایران این پیام را برساند که ایالات متحده و اسرائیل در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران جدی هستند.