حزب کمونیست ایران

رای قاطع سنای آمریکا به عضویت سوئد و فنلاند در ناتو

سنای آمریکا روز چهارشنبه 12 مردادماه، در راستای سیاست های امپریالیستی اش، با اجماع آرا به عضویت سوئد و فنلاند در پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو، رای داد و توسعه بلوک دفاعی غربی را به نفع امنیت ملی آمریکا توصیف کرد.

بنابر گزارش شبکه های خبری آمریکا، پنج ماه پس از حمله روسیه به اوکراین که آغازگر روند درخواست عضویت سوئد و فنلاند در ناتو بود، سنای آمریکا با ۹۵ رای موافق و یک رای مخالف از توسعه ناتو با عضویت دو کشور اروپایی حمایت کرد. شایان ذکر است، پیمان آتلانتیک شمالی ۷۳ سال پیش با هدف تقویت همکاری دفاعی دوجانبه بین آمریکا و اروپا شکل گرفت.