حزب کمونیست ایران

رای مثبت مجلس نمایندگان آمریکا به طرح استیضاح ترامپ

مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 27 آذرماه پس از ساعت ها بحث و بررسی، دو ماده طرح استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور را تصویب کرد.

“سوءاستفاده از قدرت” و “کارشکنی در کار کنگره” دو ماده طرح استیضاح دونالد ترامپ است. این طرح اکنون برای رسیدگی نهایی به مجلس سنا ارجاع می شود. دونالد ترامپ اکنون به سومین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا تبدیل شده که طرح استیضاحش در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است. ماده اول طرح استیضاح که دونالد ترامپ در آن به «سوءاستفاده از قدرت» متهم شده است با ۲۳۰ رای موافق در مقابل ۱۹۷ رای مخالف به تصویب مجلس نمایندگان رسید. ماده دوم طرح استیضاح نیز که به اتهام «کارشکنی در کار کنگره» مربوط می شود با ۲۲۹ رای موافق و ۱۹۸ رای مخالف به تصویب رسید. دونالد ترامپ در صورت عدم اعتماد دو سوم سناتورها از سمت خود برکنار می شود.