حزب کمونیست ایران

ربودن سونیا شریفی مبارز 17 ساله در آبدانان

سونیا شریفی، دانش‌آموزی که سال گذشته طی انقلاب زن زندگی آزادی بە مدت یک ماه بازداشت شده بود، بار دیگر در تاریخ ۱۸ مرداد توسط نیروهای امنیتی ربوده شد.

نامبرده پس از ربوده شدنش بمدت ۲ ساعت تحت شکنجه قرار گرفته، از او بازجویی به عمل آمده و سپس در یکی از خیابان‌های آبدانان به حال خود رها شد.وی همچنین از چند ناحیە زخمی و بلافاصلە توسط بستگان تحت مداوا قرار گرفتە است. او در صفحە اینستاگرامش، تصویری از پیشانی آسیب‌دیدە خود منتشر کردە و گفته است، انقلاب ژینا این توحش جمهوری اسلامی را محکوم کرده و آن را نشانه هراس و وحشت این حکومت از دانش آموزان میداند که بار دیگر به خیابانها خواهند آمد. از همه مردم میخواهم در حمایت از دانش آموزان که یکی از نیروهای محرکه انقلاب زن زندگی آزادی اند، دریغ نکنند.