حزب کمونیست ایران

ربودن صدها دانش‌آموز در نیجریه

بوکو حرام، گروه اسلامگرای مستقر در نیجریه روز سه شنبه 25 آذرماه مسئولیت ربودن صدها دانش‌آموز پسر را از یک مدرسه راهنمایی در شمال غربی این کشور پذیرفت.

“ابوبکر شکائو” رهبر این گروه در یک پیام صوتی چهار دقیقه‌ای گفت از آنجایی که آموزش به سبک غربی خلاف اصول اسلامی است، بوکو حرام به مدرسه شبانه روزی در شهر “کانکارا” حمله کرده است. نامبرده گفته “آنچه در کاتسینا اتفاق افتاد، برای ترویج اسلام و دلسرد کردن اقدامات غیراسلامی انجام شد، زیرا آموزش غربی نوع تعلیمی نیست که خداوند و پیامبر او مجاز بدانند.”فرماندار ایالت کاتسینا می‌گوید ۳۳۳ دانش‌آموز هنوز ناپدید هستند اما مشخص نیست که چه تعداد از آنها در دست آدم‌رباها باشند، چرا که این احتمال می‎رود که برخی از آنها فرار کرده و هنوز پیدا نشده باشند.