حزب کمونیست ایران

ربوده شدن سریالی کارگران پیمانی نفت و گاز

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از «ربودن سریالی» کارگران پیمانی نفت و گاز از محل کار خبر داده است.

به گفته این تشکل کارگری «از دو هفته پیش تاکنون چندین تن از کارگران پروژه‌ای نفت به شکل سریالی از خانه‌ها وخوابگاه‌های محل کار ربوده شده‌اند.». در همین خصوص بازداشت ۱۰ تن از کارگران پروژه‌ای را مسئولان دولتی در بوشهر تایید کرده‌اند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم با اشاره به این مساله نوشته است: «هفته پیش هشت نفر به شکل رسمی و تعداد نامعلومی نیز از مجرای گزارش‌های غیررسمی و پنجم خرداد هم دو نفر دیگر رسماً به اتهام لیدری اعتصابات، گرفتار سیاهچاله‌های اطلاعات شده‌اند. کارگران پیمانی نفت و گاز از آغاز اردیبهشت با مطالبه افزایش ۷۹ درصدی دستمزد، کاهش روزهای کاری به بیست روز، بهبود کیفیت غذا و خوابگاه‌ها و حذف شرکت‌های پیمانکاری دور تازه‌ای از اعتصاب را آغاز کردند. مقام‎‌های دولتی ادعا کرده‌اند «اعتصاب شکسته شده است» و کارگران به محل کار بازگشته‌اند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و گاز اما از ادامه اعتصاب خبر داده است.