حزب کمونیست ایران

رد اصلاح قانون انتخابات توسط شورای نگهبان

شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات را رد کرد و آن را دارای «ایرادات و ابهامات متعدد» خواند.

به گزارش راديو فردا، در نامه شورای نگهبان اعلام شده که این مصوبه «صرف نظر از ایرادات و ابهامات متعدد»در مواردی از جمله «نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه» دارای «ابهام» است و این شورا پس از رفع ابهام توسط مجلس درباره بندهای دیگر مصوبه اظهار نظر خواهد کرد.