حزب کمونیست ایران

رد درخواست اعاده دادرسی آتنا دائمی توسط دیوان عالی رژیم

درخواست اعاده دادرسی پرونده جدید آتنا دائمی که در زندان اوین برای وی گشوده و از بابت آن توسط دادگاه تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است، از سوی دیوان عالی رژیم رد شد.

آتنا دائمی تیرماه امسال از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس علیه او گشوده شده توسط شعبه ۲۴ دادگاه رژیم در تهران به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس و به اتهام “اخلال در نظم زندان” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه وی گشوده شده است.  نامبرده در حالی که از سال ۹۵ دوران محکومیت ۵ ساله خود را در زندان اوین طی می‌کرد تیرماه سال گذشته نیز در پرونده‌ای دیگر به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری که ۲۵ ماه از آن قابل اجراست و اکنون مشغول تحمل آن است، محکوم شد.