حزب کمونیست ایران

رد مصوبه مجلس از طرف کانون صنفی معلمان ایران

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان روز پنج شنبه 25 آذرماه تأکید کرد که مصوبه رتبه‌بندی مجلس مورد تأیید معلمان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیست.

گفتنی است، طرح رتبه‌بندی معلمان که افزایش حقوق را وعده داده، بعد از اعتراضات وسیع معلمان سرانجام چهارشنبه ۲۴ آذر در مجلس رژیم تصویب شد. در واکنش به این مصوبه، حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان در توییت خود نوشت که این مصوبه به جای “رتبه‌بندی” یک “سرهم‌بندی” است و اعتراضات “تا رسیدن به مطالبه مطلوب” ادامه خواهد یافت. در مصوبه مجلس حداقل حقوق ماهانه معلمان حدود ۸ میلیون تومان است در حالی که بنا بر اظهارات رسمی، خط فقر در سال جاری به ۱۱ میلیون تومان رسیده است.