حزب کمونیست ایران

رزمایش نیروهای هوایی طالبان با چاشنی تهدید ازبکستان و تاجیکستان

روز چهار‌شنبه ۲2 دی‌ماه، در جریان رزمایش نیروهای هوایی طالبان در کابل، هلی‌کوپترها و هواپیماهایی از نوع ام‌ای۱۷، بلک هاوک، و ام‌ای۳۵ در آسمان کابل به اجرای مانور پرداختند.

در حاشیه این مانور وزیر دفاع طالبان به دولت‌های ازبکستان و تاجیکستان هشدار داد که بیش از این صبر طالبان را آزمایش نکنند و هلی‌کوپترها و هواپیماهای نظامی افغانستان را بازگردانند. در حال حاضر تعداد  ۴۶ فروند هواپیما و هلی‌کوپتر نظامی دولت پیشین افغانستان در ازبکستان و تاجیکستان است. هنگام اشغال کابل توسط طالبان، بیش از ۵۰۰ تن از افسران، خلبان‌ها و مقام‌های وزارت دفاع دولت پیشین افغانستان و اعضای خانواده‌هایشان خود را به وسیله این هلی‌کوپترها و هواپیماها به ازبکستان و تاجیکستان رساندند.