حزب کمونیست ایران

رهایی از اعدام دو زندانی در ارومیه

سحرگاه روز پنجشنبه 3 مرداد ماه، دو زندانی که پیشتر به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، با جلب رضایت اولیای دم از مرگ رهایی یافتند.

برپایه گزارش منتشره،  این دو زندانی که پیشتر به اتهام قتل بازداشت و توسط دادگاه رژیم به عدام محکوم شده بودند، روز چهارشنبه 2 مرداد ماه جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی زندان ارومیه منتقل شدند. ولی در نهایت با رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند.