حزب کمونیست ایران

رهایی از اعدام یک زندانی همزمان با صدور دو حکم اعدام

رئیس کل دادگستری رژیم در استانهای البرز و فارس ادعا کردند که دو زندانی در شیراز  و البرز به اتهام “محاربه و تجاوز” به اعدام در ملا عام محکوم شده اند. همچنین یک زندانی دیگر که پیشتر به اتهام “قتل”  توسط دادگاه رژیم در دامغان به اعدام محکوم شده بود با گذشت اولیاء دم از مرگ رهایی یافت.

برپایه گزارش منتشره، مقامات قضایی رژیم در شیراز اعلام کردند یک زندانی که سال گذشته به اتهام محاربه بازداشت شده بود توسط دادگاه به اعدام در ملاءعام محکوم شده است. همچنین زندانی دیگری نیز که بهمن ماه سال گذشته به اتهام تجاوز در استان البرز بازداشت شده بود توسط دادگاه به اعدام محکوم گردید. این در حالی است که با تلاش فعالین مدنی در شهرستان دامغان و با رضایت اولیاء دم فردی که پیشتر به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود از چوبه دار رهایی یافت.